Jiří Příhoda – Generátor +

29. 8. – 30. 10. 2016

Milí přátelé,
přijměte, prosím, srdečné pozvání k prohlídce Ateliéru Galerie Zdeněk Sklenář v Pekingu, dne 28. 8. 2016 od 15 do 20 hodin za osobní účasti autora. V průběhu vernisáže Vám představíme realizované práce a projekty tohoto významného sochaře a konceptuálního umělce, jenž na výtvarnou scénu pozoruhodně vstoupil na začátku 90. let 20. století. Čestným hostem obytného modulu Generátor v Ateliéru Galerie Zdeněk Sklenář bude Leroy Chiao, první profesionální astronaut plně čínského původu.
„V únoru roku 2014 mě Zdeněk Sklenář vyzval k návrhu interiéru a k dokončení Ateliéru Galerie Zdeněk Sklenář, CCC Peking. Požádal mě o vizi, jak ztvárnit a realizovat nezvyklé nadčasové prostředí pro věci tak běžné, jako je spaní, odpočívání, ale i soustředění a hledání inspirace. Byl jsem si vědom, že Zdeněk Sklenář ve své vrozené velkorysosti poskytuje zázemí těm českým umělcům, kteří touží po sebezdokonalení na území Číny a Asie.Hned v prvních okamžicích mé návštěvy v CCC, kdy mi Zdeněk Sklenář objasnil svou ideu Ateliéru Galerie Zdeněk Sklenář, jak vždy na dva měsíce do Pekingu přijedou čeští umělci, budou v něm žít a tvořit nové věci, mi připadl přímočarý název Generátor jako ten nejvýstižnější. Nejen v tom, že bude prostředím generujícím ve svých uživatelích tvořivou energii, ale i v tom, že sám zadavatel a jeho způsob myšlení je „generátorem“ neustále nových podnětů, které realizuje nejen v Čechách, ale i v Evropě, USA a zvláště pak v Číně.
Vytvořil jsem dům v domě, a to v podobě jakéhosi kosmického modulu, který se svojí nejnižší částí vznáší tři metry nad podlahou Ateliéru. Odvahu k tomuto pojetí mi dala ta nejodvážnější současná čínská architektura, která je inspirací nejen pro mě, ale i pro okolní svět. Technologie ve vakuu lepených a pomocí připravených forem tvarovaných kompozitních panelů společnosti Variel ze Zruče nad Sázavou mi dovolila postavit nezvykle tvarovaný příbytek-vestavbu. Doufám, že tento dům v domě se stane místem generujícím tvořivou energii v celé budově Czech China Contemporary Art Museum, vybudované manžely Aqin a Jiřím Strakovými v uměleckém distriktu Pekingu nesoucím jméno Songzhuang.
Jsem velmi rád, že po více než roční plavbě ve světových mořích je Generátor připraven pro své první návštěvníky a děkuji tímto Zdeňku Sklenářovi za jeho trpělivost a nezlomnou vůli tento projekt uskutečnit.“

Jiří Příhoda, Austin - Texas, 3. 8. 2016