JM: OK 86
(co dům dal)

14. 9. – 30. 10. 2016

Malíř Jan Merta je nejvýznamnějším malířem současnosti své generace.
Pro výstavu JM: OK 86 (co dům dal) je malířskou poctou profesoru Oldřichu Královi.
 
Autor výstavy: Jan Merta