Archa
bibliofilií, krásných knih

27. 10. – 31. 10. 2016


Milí přátelé,
přijměte, prosím, mé srdečné pozvání k představení vybraných bibliofilií a krásných knih Galerie Zdeněk Sklenář u příležitosti mé účasti na přehlídce Designblok´16.
Zdeněk Sklenář

Interiér objektu c-ARK na nádvoří Trojského zámku. c-ARK je úvodním i závěrečným dílem mé samostatné výstavy s názvem Jiří PŘÍHODAsochy kurátorky Magdaleny Juříkové uspořádané Galerií hlavního města Prahy v prostorách zámku Trója.
 
„Zdeněk Sklenář je galerista a nakladatel. Žije pro Umění. Ví, že podstatou pravé lásky k němu je sebezdokonalování. Proto již od počátku 90. let vydává vzácné tisky a knihy. Pět set edičních počinů - Kupka, Boštík, Grygar, Malich, Sýkora, Merta, Kintera, Zhang Xiaogang, Wu Yi, Reynek, Čchi Paj-š´a nemnoho dalších. Vybral jsem z mého pohledu ty nejvzácnější a vyzval Zdeňka Sklenáře, aby je představil. Pro tuto příležitost jsem nově upravil interiér svého objektu c-ARK, jenž vznikl ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.
Kniha je vzkazem, vírou, památkou pro budoucnost. Vážím si všech, kteří s láskou, často za cenu oběti, tak činí a věřím, že tato činnost Zdeňka Sklenáře nebude zapomenuta."
Jiří Příhoda, Austin - Texas, 13. 10. 2016