Karel Malich 92 – Energie, světlo, kosmické
Grafické dílo z let 1993–2015

23. 11. 2016 – 25. 2. 2017

V roce 1993 Karel Malich po 22leté odmlce vytvořil dvě grafická díla technikou serigrafie a navázal tak na předešlé práce z konce 60. let. Po další 11leté odmlce, v roce 2004, vyslovil památnou myšlenku: „Přeji si to vidět v ploše“.
Do roku 2015 pak vzniklo 57 nových grafických listů, v nichž Energie Světlo Kosmické se prostřednictvím barvy proměnilo v obraz.
Současná pražská výstava představuje poprvé v úplnosti soubor originálů z tohoto období.