Marek Číhal – Audience u papeže Inocence X.

25. 6. – 12. 9. 2015

Benedictus, qui venit in nomine Domini – Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Dílo Marka Číhala vychází z mimořádné spontaneity, spojuje intelektuální výkon s výjimečnou fantazií, která se pohybuje mimo jakékoli konvence. Jeho obrazy čerpají maximum z vlastního temperamentu, a přesto jsou konfrontací se skutečností. Motivy těchto obrazů jsou často zvířata jako sloni nebo tučňáci, která na sebe berou lidskou podobu, a naopak zase lidé připomínající zvířata. Takové obrazy působí někdy až dětinsky, a přesto to jsou výpovědi o světě dospělých, plném agresivity, zloby, ale i radosti a lehkosti. Takovými jsou i obrazy ze série „Mocnáři“, na kterých Číhal pracuje již delší dobu. Inspirovan obrazy španělského malíře Diega Velázqueze a Angličana Francise Bacona, konfrontuje Číhal své mocnáře nejen s mocí a možností zneužití moci a s tím spojenou zodpovědností, ale i s rozpadem a ztrátou moci. Humorně, někdy zase drasticky vystavuje své mocnáře různým situacím, které zrcadlí v různých podobách ambivalenci moci: násilí, aroganci, zpupnost na jedné straně a zodpovědnost a důstojnost na straně druhé. 
(Dr. Noemi Smolik)