Rudolf Dvořák, Krištof Kintera, Oldřich Král – ČASNENÍČASNENÍ

16. 9. – 24. 10. 2015

LAO-TSÏOVA KANONICKÁ KNIHA O TAU A CTNOSTI
TAO-TEK-KING
s výtvarnými vstupy Krištofa Kintery a grafické úpravě Kryštofa Doležala

Český Laozi
Česká moderna literární i výtvarná měla intenzivní, s každou generací vždy znovu se obnovující hluboký vztah k čínským klasickým tradicím a ke všemu, co v soudobé Číně na tyto tradice tvořivě navazovalo. V tom smyslu je mnohaletý program česko-čínského kulturního dialogu ve výstavním a vydavatelském programu Galerie Zdeněk Sklenář přirozenou a velice smysluplnou součástí jejího angažmá v aktivní prezentaci českého poetického myšlení a tvoření ve 20. a 21. století.
Po nástupním, v mnoha ohledech symbolickém, bibliofilském edičním počinu česko-čínského bilingvního vydání Mathesiových Zpěvů staré Číny ve výtvarném podání malíře Zdeňka Sklenáře se Galerie v jeho jménu obrátila k tomu magickému textu, který stál od nepaměti na hlavní křižovatce čínského a světového myšlení, k textu Starého Mistra, Lao-c´/Laozi, jehož různočtení a překládání patřilo a bude patřit k českém 20. a 21. století jako málokterá z oněch dosud živých promluv velkého lidského odkazu.
Započalo  klasickými bibliofiliemi (Milan Grygar, Jan Merta, Karel Malich), avšak svou jedinečnou nezastupitelnou tvář dostalo specifickou Edicí Český Laozi / Lao-c´, v níž čtyřmi překladatelskými tituly od nejnovějšího po nejstarší z klíčových textů českého překládání „českého Laozi“, od současného, posledními textologickými nálezy poučeného překladu Davida Sehnala (2013) s výtvarným doprovodem Karla Malicha, přes poslední variantu různočtení Oldřicha Krále (1971 – 2013) ve výtvarném podání Jana Merty (2013), od jedinečné Berty Krebsové z roku 1971 s obrazy, jež při své poslední návštěvě Prahy vytvořil současný čínský malíř Wu Yi (2015), až k jednomu z nestorů české orientalistiky Rudolfu Dvořákovi (1920), jehož překlad po svém výtvarně přečetl nejmladší z účastníků této česko-čínské přehlídky slova a obrazu Krištof Kintera (2015).
Bibliofilie
Laozi
Kanonická kniha o Cestě a Síle
Oldřich Král, Milan Grygar (2009)
 
Laozi
Kniha o Cestě a Síle
Oldřich Král, Jan Merta (2010)
 
Laozi
David Sehnal, Karel Malich (2013)
 
Lao-tsï Tao-tek-king
Lao-tsïova kanonická kniha o Tau a ctnosti
Rudolf Dvořák, Krištof Kintera (2015)
 
Lao-cʼ Tao te ťing
Lao-cʼ o Tao a ctnosti
Berta Krebsová, Wu Yi (2015)

Ilustrovaná edice Český Laozi/Lao-c΄
Laozi
David Sehnal, Karel Malich (2013)
 
Laozi
Kniha o Cestě a Síle
Oldřich Král, Jan Merta (2013)
 
Lao-tsï Tao-tek-king
Lao-tsïova kanonická kniha o Tau a ctnosti
Rudolf Dvořák, Krištof Kintera (2015)
 
Lao-c´ Tao te ťing
Lao-c´o Tao a ctnosti
Berta Krebsová, Wu Yi (2015)