John Cage / Milan Grygar – Chance Operations & Intention

1. 9. – 8. 11. 2015

Zveme Vás, Vaši rodinu a přátele srdečně na vernisáž výstavy Chance Operations & Intention John Cage / Milan Grygar, která se koná v neděli 30. srpna 2015 v 11 hodin v Museu Ludwig v Domě německých pánů v Koblenci.

Přivítání
Detlef Knopp, kulturní referent města Koblenz
Henning Lohner, německo-americký hudební skladatel, mediální umělec a filmový tvůrce

Úvod
Prof. Dr. Beate Reifenscheidová, ředitelka Musea Ludwig, Koblenz
Zahájení výstavy bude přítomen Milan Grygar.

Hudební doprovod
Sakiko Idei, Marimba
 
Americký hudební skladatel, malíř a básník John Cage (1912 – 1992) je považován za vynálezce happeningu a kmotra hnutí Fluxus. Jeho hudební kompozice vycházely od 50. let minulého století z asijské filozofie a jejích představ o náhodě, tichu a autonomii. Setkávání a přátelství s dadaistickými umělci jako Marcelem Duchampem a mladými americkými umělci, jako byl Rauschenberg nebo Warhol, inspirovaly Cagea koncem 60. let k vlastnímu malování a grafickým sériím.
Milan Grygar (nar. 1926) je jedním z nejvýznamnějších českých avantgardních umělců. Vynikající jsou jeho experimenty s kresbou a zvukem. Svými osobitými performancemi iritoval a přiváděl k nadšení umělecký svět již v 60. letech uplynulého století. Svými záznamy zvuků během procesu vzniku svých prací stanovoval nová měřítka. Grygar do svých prací integruje náhodu, zvuky všedního dne i mechanické zvuky. Jeho skladatelská činnost jej přivedla do kontaktu se skladateli Nové hudby. Milan Grygar a John Cage byli příležitostně uváděni na koncertech společně. Jejich díla vykazují hluboké shody, pokud jde o širší vnímání pojmu umění. Výstava představuje oba tyto umělce na základě jejich výtvarných děl, zejména jejich dimenzí zvuku a náhody, a dokládá, že mezi nimi existují vztahy.