1685 dní a nocí

10. 12. 2017 – 11. 3. 2018


Vrcholná díla současného a klasického umění. 


„Jak vepsat do roky devastovaného paláce, který prodělal kvalitativní stavební proměnu podle návrhu architekta Stanislava Fialy, ticho a atmosféru chrámu či kaple, k nimž Zdeněk Sklenář svoje galerie rád přirovnává? Jak toto zařídit v kontextu dnes komerčně nabízeného bývalého paláce? Těžký úkol zející na rozhraní. Pokusit se o řešení, nebo to vzdát. Rozhodl jsem se pokusit se, ale nepamatuji si, že bych ve své praxi vyvažoval více protichůdností, z nichž ta zásadní byla komerční danost provozu objektu versus chrám pro umění. Myslím, že se nakonec podařilo do Zdeňkova prostoru zabudovat klid a ticho, jak si to galerie žádá. Lze jen s nadějí očekávat i to, že návštěvníci tam budou pociťovat chrámovou vznešenost... Úkol by tak byl splněn.“
Josef Pleskot, Praha, 14. 11. 2017