Mikuláš Medek – Pohyblivé hroby

30. 8. – 5. 10. 2014

Výstava byla uspořádána u příležitosti 40. výroční úmrtí Mikuláše Medka a jako připomenutí umělcovy výstavy Pohyblivé hroby z roku 1975.

Tato první posmrtná připomínka Mikuláše Medka se uskutečnila v jeho bývalém ateliéru na Letné v Praze rok po umělcově smrti, ve dnech 20. – 22. září 1975. Byla výjimečnou událostí určenou pro úzký okruh přátel a známých a stala se zřejmě první neoficiální výstavou, po níž v sedmdesátých letech následovaly další. Výstava v ateliéru shrnovala obrazy z let 1972 –1974, jež nebylo možné jinak zveřejnit. Sdružovala dva vzájemně se doplňující náměty – anděly a hroby – ­ a vystaveno bylo i poslední Medkovo dílo Čtyři kruhy. Stejné obrazy byly vystaveny i na současné výstavě.

Publikace obsahuje reprodukce všech vystavených (dohledaných) děl a je obohacena o připomínky původní výstavy – dochovala se pozvánka, soupis vystavených exponátů, návštěvní kniha s podpisy účastníků a množství dokumentárních fotografií od Emily Medkové a Dagmar Hochové. Vedle textu autora aktuální výstavy Karla Srpa jsou publikovány texty Věry Linhartové a Josefa Topola vztahující se k Pohyblivým hrobům.
 
 
Katalog v grafické úpravě Zdeňka Zieglera vychází v nákladů 100 číslovaných kusů s podpisem dcery Mikuláše Medka Evy Kosákové Medkové.