Reynek – Génius, na kterého jsme měli zapomenout

16. 4. – 31. 7. 2014

Tato výstava si vzala za své očistit Reynkovo dílo od nánosů, které se po desetiletí usazovaly na jeho tvorbě, od představ před světem uzavřeného podivína ryjícího za ranního kuropění svoje desky. Představujeme ho v jeho navýsost lidské podobě, jako člověka žijícího v reálném světě, vášnivého, milujícího.”
Veronika Reynková, 2014

Od 9. 7. je výstava Bohuslava Reynka doplněna slavnými ilustracemi bible Marca Chagalla.
 
K výstavě vychází:
- Bible se 105 reprodukcemi Bohuslava Reynka, v grafické úpravě Zdeňka Zieglera, Aleše Najbrta a Marka Pistory
- Bible se 105 reprodukcemi Bohuslava Reynka a originálem novotisku vytištěným Milanem a Pavlem Dřímalovými v roce 2014
- Reynek průvodce výstavou
- Bořivoj Sklenář, Boříkova říkadla,  nové říkanky Bořivoje Sklenáře pro děti na motivy grafických listů Bohuslava Reynka, leporelo

www.reynek.cz