Od krajiny do krajiny

29. 11. 2013 – 16. 2. 2014

Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na výstavu Od krajiny do krajiny, která se koná od 29. 11. 2013 do 16. 2. 2014 na Kosárkově nábřeží č. 1.

Výstava představuje vývoj výtvarného myšlení a vyjadřování se za posledních stodvacet let. V průběhu této doby se mnohé změnilo: od realistického zachycení vnější podoby dospěla malba k abstrakci inspirované přírodou. Pojem krajina se mění spolu s výtvarných zobrazováním. Od krajiny – přírodní scenérie, která nás obklopuje, se mění v krajinu energií, krajinu mentální a niternou, kterou již nenalézáme vně – objevujeme ji uvnitř člověka. S českými krajináři 19. století Juliem Mařákem, Antonínem Slavíčkem a Jindřichem Pruchou představíme nejvýznamnější výtvarné projevy 20. století, například Františka Kupku, Josefa Šímu, Jana Zrzavého, Karla Malicha, Zdeňka Sýkoru i autory mladé generace.